Home » เรียนรู้วิธี : ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า อย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไร

เรียนรู้วิธี : ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า อย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไร

by admin
1.7K views
1.ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า อย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไร

การทำงานเชื่อม อย่างไรให้ปลอดภัย

การทำงานเชื่อม อย่างปลอดภัย งานเชื่อม (Welding) เป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับต่อวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและเทอร์โมพลาสติก โดยให้รวมตัวเข้าด้วยกัน โดยใช้วิธีทำให้ชิ้นงานหลอมละลาย และการเพิ่มเนื้อโลหะเติมลงไปในบ่อหลอมละลายของวัสดุที่หลอมเหลว เมื่อเย็นตัวรอยต่อจะมีความแข็งแรง ปัจจุบันงานเชื่อมถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างแพร่หลาย เช่น งานก่อสร้าง การผลิต การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา และยังรวมถึงถูกใช้ในงานอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่างานเชื่อมมีอะไรบ้างและต้องทำอย่างไรจึงจะเกิดความปลอดภัย

ประเภทของงานเชื่อมที่พบได้บ่อย

งานเชื่อมมีหลายประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งต่อไปนี้คือประเภทของงานเชื่อมที่พบได้บ่อย

 • การเชื่อมอาร์คโลหะแบบมีฉนวน (SMAW หรือการเชื่อมแบบแท่ง) ใช้อิเล็กโทรดที่เคลือบด้วยฟลักซ์เพื่อป้องกันพื้นที่เชื่อมจากการปนเปื้อนในบรรยากาศ นิยมใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเรือ และซ่อมแซม
 • การเชื่อมด้วยแก๊สทังสเตนอาร์ค (การเชื่อมแบบ GTAW หรือ TIG) ใช้อิเล็กโทรดทังสเตนเพื่อสร้างรอยเชื่อมและก๊าซเฉื่อย เช่น อาร์กอน เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อุปกรณ์การแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการรอยเชื่อมที่แม่นยำและมีคุณภาพสูง
 • การเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส (GMAW หรือ MIG welding) ใช้ลวดอิเล็กโทรดและก๊าซเฉื่อย เช่น อาร์กอนหรือ CO2  โดยทั่วไปจะใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการความรวดเร็วในการเชื่อม
 • Flux Cored Arc Welding (FCAW) คล้ายกับการเชื่อม MIG แต่ใช้ลวดท่อแบบพิเศษที่เติมฟลักซ์ มักใช้ในอุตสาหกรรมหนักและไซต์ก่อสร้าง
 • Submerged Arc Welding (SAW) เป็นกระบวนการเชื่อมอาร์คแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัตินิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมหนักและไซต์งานก่อสร้าง

2..อันตรายจาก ควันเชื่อม

อันตรายจาก การทำงานเชื่อม

งานเชื่อมอาจก่อให้เกิดอันตรายหลายประการ ได้แก่

 • แผลไหม้ : งานเชื่อมมีความเสี่ยงต่อการไหม้จากความร้อนสูงที่เกิดจากกระบวนการเชื่อมหากไม่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
 • ไฟและการระเบิด : การเชื่อมสามารถก่อให้เกิดประกายไฟที่สามารถจุดวัสดุติดไฟและทำให้เกิดไฟไหม้และการระเบิดได้
 • ควันและก๊าซ : งานเชื่อมสามารถก่อให้เกิดควันและก๊าซที่เป็นอันตราย เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งอาจเป็นอันตรายหากสูดดมเข้าไป
 • รังสีอัลตราไวโอเลต : งานเชื่อมจะมีรังสีอัลตราไวโอเลตที่รุนแรง ซึ่งอาจทำให้ทำอันตรายต่อดวงตาและผิวหนังได้
 • ไฟฟ้าช็อต : งานเชื่อมอาจเป็นสาเหตุของไฟฟ้าช็อตได้หากไม่มีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม
 • เสียงรบกวน : งานเชื่อมมีเสียงดังอาจทำให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยินหากสัมผัสเป็นระยะเวลานาน โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม
 • การบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ : งานเชื่อมอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เช่นโรคคาร์พาล ทันเนล ซินโดรม หากไม่ปฏิบัติตามหลักการยศาสตร์ที่เหมาะสม

การทำงานเชื่อมต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม และต้องควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมอุปกรณ์ป้องกัน การทำงานในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี และปฏิบัติตามเทคนิคการเชื่อมที่เหมาะสม เพื่อลดอันตรายให้เหลือน้อยที่สุด

ข้อควรระวังใน การทำงานเชื่อม

การทำงานเชื่อมมีอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง และทำตามมาตรการที่กำหนดไว้ ต่อไปนี้คือ สิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อทำงานเชื่อม

 • สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ตลอดเวลาที่ทำงานเชื่อม
 • พื้นที่เชื่อมต้องมีแสงสว่างเพียงพอและระบายอากาศได้ดีเพื่อป้องกันการสัมผัสกับควันอันตรายสามารถทำได้โดยเปิดหน้าต่างหรือใช้พัดลมดูดอากาศ
 • อย่าสวมเสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับที่อาจติดไฟได้
 • เก็บถังดับเพลิงไว้ใกล้ตัวเสมอ เพื่อให้สามารถใช้ได้ในกรณีฉุกเฉิน
 • ห้ามเชื่อมใกล้วัตถุไวไฟหรือในพื้นที่อับอากาศโดยไม่มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
 • คอยสังเกตสภาพของอุปกรณ์เชื่อมและเปลี่ยนหรือซ่อมแซมส่วนที่เสียหายก่อนการใช้งานเสมอ
 • หลีกเลี่ยงการเชื่อมบนพื้นผิวที่ทาสีหรือเคลือบเนื่องจากสามารถปล่อยควันพิษได้
 • ห้ามสัมผัสอิเล็กโทรดหรือชิ้นงานด้วยมือเปล่าเพราะอาจทำให้เกิดแผลไหม้ได้
 • รักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาดปราศจากสิ่งกีดขวางและเศษขยะอยู่เสมอ
 • ระวังสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่อยู่ใกล้บริเวณที่ทำการเชื่อม
 • อย่าใช้กระแสและแรงดันเกินที่แนะนำสำหรับกระบวนการเชื่อมและอิเล็กโทรดที่ใช้อยู่
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับรังสีจากการเชื่อมเป็นเวลานาน แสงยูวีและความร้อนอาจทำให้เกิดแผลไหม้มะเร็งผิวหนัง และปัญหาสุขภาพอื่นๆ
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์เชื่อมและวัสดุที่ใช้เสมอ

นอกจากข้อควรระวังที่กล่าวไปข้างต้น ความปลอดภัยในการทำงานเชื่อมยังถูกกำหนดไว้ใน กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 หมวดที่ 1 เครื่องจักร ส่วนที่ 3 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมก๊าซ ซึ่งมีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยไว้ หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมสามารถดูได้จากกฎกระทรวงดังกล่าว

3..อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)ที่ใช้ในการเชื่อม

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเชื่อม ในการเลือก PPE มาใช้งาน จะต้องได้มาตรฐานที่สามารถป้องกันอันตรายได้ โดยประเภทของ PPE ที่ใช้ในการเชื่อม ได้แก่ 

 • ถุงมือหนังหรือถุงมือผ้า 
 • กระบังหน้าลดแสงหรือแว่นตาลดแสง 
 • รองเท้านิรภัย
 • แผ่นปิดหน้าอกกันประกายไฟ
 • เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว
 • อุปกรณ์ป้องอันตรายจากเสียงดัง เช่น ที่อุดหูลดเสียง ที่ครอบหูลดเสียง
 • อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ เช่น หน้ากากแบบมีไส้กรอง

สิ่งสำคัญ คือ ต้องสวมใส่ PPE ตลอดเวลาระหว่างการเชื่อม และต้องทำความสะอาด ตรวจสอบ ปลี่ยนใหม่ตามความจำเป็น 

การระบายอากาศ

การระบายอากาศที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการสัมผัสควันเมื่อทำการเชื่อม ต่อไปนี้เป็นแนวทางสำหรับการระบายอากาศในพื้นที่ที่ทำงานเชื่อมอย่างเหมาะสม

 • เปิดหน้าต่างและประตูเพื่อให้อากาศถ่ายเท สามารถช่วยขจัดควันและความร้อนออกจากพื้นที่ได้
 • ใช้พัดลมดูดอากาศเพื่อไล่ควันออกจากพื้นที่ 
 • การเชื่อมในพื้นที่จำกัดหรือในสถานที่ซึ่งไม่มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ ควรพิจารณาใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่
 • รักษาพื้นที่เชื่อมให้สะอาดและปราศจากเศษขยะเพื่อลดปริมาณควันที่เกิดขึ้น
 • ตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงานเชื่อม เพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

การระบายอากาศที่เหมาะสมสามารถช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับควันเชื่อมของผู้ปฏิบัติงานได้

สรุป

การทำงานกับเครื่องเชื่อมไม่ว่าจะเครื่องเชื่อมไฟฟ้าหรือเครื่องเชื่อมก๊าซผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ปลอดภัยการป้องกันอันตรายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุกรณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Blog คนรุ่นใหม่เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์ บทความด้านความปลอดภัยในการทำงานพร้อมอับเดทใหม่สดทุกวัน

@2024 – Machineblog. All Right Reserved. Designed and Developed by machineblog