Home » จป คือ : เจ้าหน้าที่เซฟตี้ ที่บริษัทจำเป็นต้องมี [ Update ] 2023

จป คือ : เจ้าหน้าที่เซฟตี้ ที่บริษัทจำเป็นต้องมี [ Update ] 2023

by admin
261 views
เจ้าหน้าที่เซฟตี้ที่บริษัทจำเป็นต้องมี

จป คือ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทำอะไรบ้าง มีหน้าที่อะไรบ้าง

กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เจ้าหน้าที่ จป มีบทบาทสำคัญในการรับรองความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานภายในองค์กร พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้าง ดำเนินการ และบำรุงรักษานโยบานความปลอดภัยที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐบาลและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีและปลอดภัยที่สุด

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงบทบาทและความรับผิดชอบของจป คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็น และขั้นตอนในการเป็นจป

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

บทบาทและความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ จป

บทบาทหลักของจป คือการปกป้องพนักงานจากอันตรายในสถานที่ทำงาน และรับประกันสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย โดยทั่วไปความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะมีดังนี้

 • การระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานและใช้มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
 • การพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนด้านความปลอดภัย
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ทำงานเป็นประจำ
 • การสอบสวนอุบัติเหตุและเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อระบุสาเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
 • จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและขั้นตอนด้านความปลอดภัย
 • ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลและคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
 • ติดตามและประเมินประสิทธิผลของนโยบายความปลอดภัยและปรับปรุงตามความจำเป็น

 

ทักษะการเป็น-จป

 

คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ จป

ในการเป็นเจ้าหน้าที่ จป ผู้สมัครจะต้องมีการศึกษา ประสบการณ์ และทักษะที่ผสมผสานกัน คุณสมบัติและทักษะบางอย่างที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้ ได้แก่

 • ได้รับการรับของและขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจะต้องผ่านอบรม จป หัวหน้างาน กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใบรับรองระดับมืออาชีพ เช่น Certified Safety Professional (CSP) หรือ Associate Safety Professional (ASP) ใบรับรองเหล่านี้มักเป็นที่ต้องการของนายจ้าง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 • ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพื่อทำงานร่วมกับพนักงานทุกระดับขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเพื่อระบุพร้อมทั้งจัดการกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 • ใส่ใจในรายละเอียดและสามารถจัดการงานและลำดับความสำคัญต่างๆ ได้
 • ความเชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการด้านความปลอดภัย

ข้อดีของการเป็น-จป

 

ข้อดีของการทำอาชีพ จป

 • มีโอกาสเติบโตในงานสูง เพราะอาชีพ จป สามารถต่อยอดไปได้หลายทาง เนื่องจากการจะทำอาชีพ จป ได้นั้นต้องมีความรู้ที่ค่อนข้างรอบด้านเกี่ยวกับการทำงานโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้นการเป็น จป จึงทำให้คุณมีความเชี่ยวชาญในหลายแขนงอย่างเลี่ยงไม่ได้
 • มีความต้องการสูง เพราะตอนนี้ทั่วโลกกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาทั้งบ้านเมืองและโรงงานต่าง ๆ ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ ดังนั้นตอนนี้อาชีพ จป จึงขาดไม่ได้ 
 • มีโอกาสได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะกฎหมายด้านความปลอดภัยรวมไปถึงเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาใหม่อยู่ทุกวัน ทำให้คุณตื่นเต้นและไม่น่าเบื่อ

แนวโน้มอาชีพและเงินเดือน

ความต้องการเจ้าหน้าที่ จป คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างสูงเลยในช่วงนี้ เนื่องจากผู้คนเริ่มที่จะตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและความจำเป็นที่องค์กรจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา การจ้างงานผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4% จากปี 2019 ถึง 2029 ซึ่งเร็วพอๆ กับค่าเฉลี่ยสำหรับทุกอาชีพ

เงินเดือนสำหรับจป อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประสบการณ์ อุตสาหกรรม และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแรงงาน ค่าจ้างเฉลี่ยต่อปีสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยู่ที่ 18,000-25,000 บาทในการเริ่มต้นวิชาชีพนี้ ในขณะที่ผู้ที่มีประสบการณ์กว้างขวางและมีใบรับรองขั้นสูงสามารถเรียกเงินเดือนที่สูงกว่านี้ได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Blog คนรุ่นใหม่เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์ บทความด้านความปลอดภัยในการทำงานพร้อมอับเดทใหม่สดทุกวัน

@2024 – Machineblog. All Right Reserved. Designed and Developed by machineblog