Home » KYT คือ : Kiken Yochi Training รู้ถึงที่มา และ ความหมาย

KYT คือ : Kiken Yochi Training รู้ถึงที่มา และ ความหมาย

by admin
661 views
1.KYT คือ Kiken Yochi Training รู้ถึงที่มา และ ความหมาย

การทำ กิจกรรม KYT คืออะไร ทำไมต้องทำ KYT

การฝึกอบรมการคาดเดาอันตรายด้วย กิจกรรม KYT (KYT: Kiken Yoshi Training) เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการป้องกันอันตราย เสริมสร้างความปลอดภัยและสุขภาพเชิงป้องกัน ซึ่งใช้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากความผิดพลาดของมนุษย์ และรับประกันความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

KYT หลักๆ แล้วเกี่ยวข้องกับอะไร? 

กิจกรรม KYT เกี่ยวข้องกับการหารือและวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตราย (การกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บต่อคนงาน) ที่อยู่ในไซต์งานหรือในขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกำหนดจุดอันตรายและวิธีการป้องกันอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และดำเนินการป้องกันล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยของคนงาน

เป็นวิธีการรวบรวม หารือ วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายเพื่อเพิ่มความว่องไวและความสามารถในการแก้ปัญหาในการตอบสนองต่ออันตราย

2.วัตถุประสงค์ของ KYT คือเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ต่ออันตราย เพิ่มความตื่นตัว

 

วัตถุประสงค์ของการทำ กิจกรรม KYT

  • วัตถุประสงค์ของ KYT  คือ เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ต่ออันตราย เพิ่มความตื่นตัว เพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหา และเพิ่มแรงจูงใจในแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
  • KYT จะเป็นการดำเนินการซ้ำๆ ทุกวัน ณ จุดวิกฤตแต่ละจุด เพื่อให้มั่นใจว่าความไวต่ออันตรายยังคงเฉียบคมและทันท่วงที KYT ยังช่วยเพิ่มความตื่นตัวด้วยการฝึก “มือชี้ปากย้ำ” ที่กำหนดในแต่ละจุดที่สำคัญในระหว่างการปฏิบัติงาน และด้วยเหตุนี้จึงป้องกันความเหม่อลอยหรือความสะเพร่าในงาน
  • KYT ช่วยสร้างไหวพริบในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอันตราย และผ่านการอภิปรายแบบเปิดช่วยส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน KYT มีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สดใสและมีชีวิตชีวาโดยปราศจากอุบัติเหตุ โดยทุกคนมีส่วนร่วมด้วยแนวคิดในการเข้าดูแลปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ด้วยตัวเอง

3.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม

ข้อดีของ KYT 

  1. การระบุอันตรายเชิงป้องกัน : KYT ส่งเสริมแนวทางเชิงป้องกันในการระบุอันตรายและการแก้ปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น กระตุ้นให้พนักงานตื่นตัวและตระหนักถึงอันตรายด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น วิธีนี้จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บก่อนที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
  2. ความตระหนักด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น : KYT สามารถช่วยให้พนักงานพัฒนาการรับรู้ถึงอันตรายด้านความปลอดภัยและกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทันทีเมื่อพบเห็น สิ่งนี้สามารถนำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน
  3. ปรับปรุงทักษะการแก้ปัญหา : การฝึกอบรมการทำนายอันตรายกำหนดให้พนักงานต้องคิดวิเคราะห์และพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์เพื่อจัดการกับอันตรายด้านความปลอดภัย สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การปรับปรุงทักษะการแก้ปัญหาและความมั่นใจที่มากขึ้นในการระบุและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน
  4. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม : การฝึกอบรมการทำนายอันตรายเกี่ยวข้องกับการอภิปรายเป็นทีมและกิจกรรมการแก้ปัญหา สิ่งนี้สามารถส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีมในหมู่พนักงาน ซึ่งนำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยที่เหนียวแน่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในที่ทำงาน
  5. การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย : KYT สามารถช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยได้โดยการให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นแก่พนักงานในการระบุและแก้ไขอันตรายด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้องค์กรหลีกเลี่ยงค่าปรับและหนี้สินทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดความปลอดภัย

กิจกรรม KYT สามารถใช้ได้กับทุกกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกงานที่ทำ  ไม่ว่าจะเป็น งานเกี่ยวกับสารเคมี งานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรืองานเกี่ยวการใช้งานเครื่องจักร ทั้ง การทำงานกับรถโฟล์คลิฟท์ หรือ ปั้นจั่น เป็นต้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Blog คนรุ่นใหม่เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์ บทความด้านความปลอดภัยในการทำงานพร้อมอับเดทใหม่สดทุกวัน

@2024 – Machineblog. All Right Reserved. Designed and Developed by machineblog