Home » รู้ถึง : วิธีการการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ตามมาตรฐานต้องทำอย่างไร

รู้ถึง : วิธีการการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ตามมาตรฐานต้องทำอย่างไร

by admin
212 views
Short-Curcuit

หากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร จะมีวิธี การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ตามมาตรฐานได้อย่างไร

การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยระบบไฟฟ้านั้นแน่นอนว่ามีโอกาสเกิดอันตรายได้เสมอ เพราะเป็นระบบที่ละเอียดอ่อนและมีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ทำให้อันตรายที่เกิดจากระบบไฟฟ้านั้นสามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะป้องกันอย่างดีแล้ว ซึ่งปัญหาจากระบบไฟฟ้าก็มีหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในปัญหา ไฟฟ้าลัดวงจร 

ไฟฟ้าลัดวงจร คือความผิดปกติจากการทำงานของระบบไฟฟ้าที่มักจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อกระแสไฟฟ้าหลายออกนอกวงจร ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ ทำให้วงจรไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและมีความร้อนสูง ส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าหยุดทำงาน รวมไปถึงอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้เลย โดยไฟฟ้าลัดวงจรก็ถือเป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดไฟไหม้ที่เกิดขึ้นบ่อยสุดในโลก 

ในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับวิธีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และทำความรู้จักกับไฟฟ้าลัดวงจรกันมากขึ้น

สาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรและวิธี การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

สาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยหลายประการ ด้วยระบบการทำงานที่มีหลายขั้นตอน การรู้สาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรจึงสำคัญ เพื่อที่จะได้ป้องกันและหาทางรับมือทันท่วงที นี่คือสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 • สายไฟเสียหาย : สายไฟที่เสียหาย ขาด หลุดลุ่ย หรือถูกทำลายมีโอกาสทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ 
 • การเชื่อมต่อหลวม : หากการเชื่อมต่อระหว่างสายไฟและอุปกรณ์ต่าง ๆ หลวมหรือไม่หนาแน่นมากพอ ก็มีโอกาสทำให้ไฟฟ้าภายในกระแสไหลออกมาภายนอก และเป็นสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจร 
 • วัตถุนำไฟฟ้า : อีกหนึ่งสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากวัตถุนำไฟฟ้าจะมีโอกาสดึงดูดไฟฟ้าภายในวงจรออกมาภายนอกได้ในกรณีที่อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีคุณภาพ 

เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร สิ่งสำคัญคือการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสายไฟรวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งทำความสะอาด ตรวจเช็คสภาพอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยเมื่อทำงานกับไฟฟ้า ซึ่งอาจจะรวมถึงการใช้สายไฟที่เหมาะสมกับงาน การเชื่อมต่อที่หนาแน่น และหลีกเลี่ยงการใช้สายไฟที่เสียหายหรือหลุดลุ่ย นอกจากนี้การทำงานจะต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ

การป้องกันไฟลัดวงจร

เคล็ดลับความปลอดภัยเมื่อต้องทำงานกับระบบไฟฟ้า 

อันตรายจากการทำงานกับระบบไฟฟ้าไม่ได้มีแค่ไฟฟ้าลัดวงจรเท่านั้น แต่ยังมีอันตรายอีกหลายอย่างที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าโอเวอร์โหลดจนเกิดความร้อนและทำให้เกิดเพลิงไหม้ ซึ่งวิธีการป้องกันนั้นก็ไม่ได้ยาก ดังนี้ 

 • สวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งที่จำเป็นต้องทำงานกับระบบไฟฟ้า เช่น ถุงมือยาง แว่นตานิรภัย รองเท้าบูท เพื่อลดความเสี่ยงไฟฟ้าช็อต 
 • ปิดไฟทุกครั้งที่ต้องทำงานกับระบบไฟฟ้า หรือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดจนความร้อนสูงและก่อให้เกิดเพลิงไหม้ 
 • ใช้สายไฟและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงของไฟฟ้าลัดวงจรและการโอเวอร์โหลดของอุปกรณ์ 
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้า สิ่งสำคัญคือการอ่านคู่มือให้ละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งตัววงจร อุปกรณ์ และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าจะปลอดภัยและสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น 

มาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าลัดวงจร

 • IEC 60909-0 มาตรฐานนี้เป็นแนวทางสำหรับการคำนวณเกี่ยวกับการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ากำลัง ครอบคลุมถึงการหาค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับทั้งแบบ สามเฟส และ หนึ่งเฟส รวมทั้งในระบบไฟฟ้กระแสตรง 
 • IEE 141-1993 มาตรฐานนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ Red Book เป็นแนวทางในการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษาระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงคำแนะนำในการป้องกันระบบไฟฟ้าจากการลัดวงจร 
 • NEC (National Electrical Code) เป็นมาตรฐานสำหรับการติดตั้งสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัย รวมไปถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันระบบไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เบกเกอร์ และอื่น ๆ

ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่พบได้บ่อยและเกิดขึ้นได้ง่ายมาก ๆ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ถูกมองข้าม เพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่ความจริงแล้ว ไฟฟ้าลัดวงจร สามารถก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหลายอย่าง เช่น ไฟไหม้ ไฟช็อต ดังนั้นไฟฟ้าลัดวงจร จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เราควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างเป็นประจำตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Blog คนรุ่นใหม่เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์ บทความด้านความปลอดภัยในการทำงานพร้อมอับเดทใหม่สดทุกวัน

@2023 – Machineblog. All Right Reserved. Designed and Developed by machineblog