Home » ข้อแนะนำ : การทำงานกับปั้นจั่น [ เครน ] อย่างปลอดภัย คำนึงถึงอะไรบ้าง

ข้อแนะนำ : การทำงานกับปั้นจั่น [ เครน ] อย่างปลอดภัย คำนึงถึงอะไรบ้าง

by admin
745 views
ข้อแนะนำการทำงานกับเครน

การทำงานกับปั้นจั่น อย่างไร เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

การทำงานกับปั้นจั่น ที่นิยมมากที่สุด คือ การเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยปั้นจั่นหรือเครน นิยมทำกันเป็นอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเครนเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน แต่การยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยเครนก็มีอันตรายมากเช่นกัน หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความชำนาญ ก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการยกหรือเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งในการทำงานกับเครนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ควรคำนึงถึงสิ่งต่อนี้

การเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยเครน

การทำงานกับปั้นจั่น เพื่อให้ปลอดภัย ควรทำอย่างไร

ขั้นตอนก่อนขนย้ายสิ่งของถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเช่นกัน เพราะเป็นการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครนและอุปกรณ์สำหรับการยกรวมถึงตรวจสอบสภาพพื้นที่ให้มั่นใจว่าสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย โดยต้องตรวจเครนตามรายการดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครนมีความเหมาะสมในการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการวางแผนการขนย้ายสิ่งของ รวมถึงกรณีฉุกเฉิน ห้ามทำงานใกล้สายไฟฟ้า
 • ตรวจสอบสภาพพื้นดิน เพื่อให้แน่ใจว่าพื้นดินมีความมั่นคง
 • ตรวจสอบเครนก่อนการใช้งานทุกครั้ง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งที่ต้องการยกอยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการยก
 • ตรวจสอบสลิงก่อนการยกว่าอยู่ในสภาพที่สามารถยกได้อย่างปลอดภัย
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สำหรับการยกอยู่ภายในตะขอและถูกล็อกอย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งที่ต้องการยกไม่เกินขนาดพิกัดการยกอย่างปลอดภัย

ควรเคลื่อนย้ายสิ่งของอย่างไรให้ปลอดภัย

ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสิ่งของเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะหากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ทำงานด้วยความประมาทก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ สิ่งต่อไปนี้คือ สิ่งที่ต้องนึกถึงเสมอเมื่อต้องเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยเครน

 • ควบคุมการเคลื่อนย้ายปั้นจั่นอย่างช้าๆ หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายโหลดอย่างกะทันหันและกระตุก
 • ปฏิบัติตามสัญญาณจากผู้ให้สัญญาณเพียงคนเดียวสำหรับการยก ยกเว้นสัญญาณหยุด
 • ใช้สัญญาณที่ตกลงกันและเข้าใจตรงกันเพื่อป้องกันความผิดผลาดที่อาจเกิดขึ้น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ห่างจากโหลดก่อนที่จะทำการยก ส่งเสียงสัญญาณหรืออุปกรณ์เตือนอื่นๆ แล้วเริ่มยกอย่างช้าๆ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลิง ตะขอ อุปกรณ์อื่นๆ เหมาะสมกับสิ่งของที่กำลังยก และอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี และสลิงมีความเหมาะสมสำหรับการยก
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดเชื่อมโยงหรือจับกับสิ่งของขณะยกขึ้นหรือเคลื่อนย้าย
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดกีดขวางการเคลื่อนที่ของโหลดที่ยก
 • ยกของขึ้นเล็กน้อย เพื่อตรวจสอบว่าระบบเบรกทำงานอย่างถูกต้องก่อนดำเนินการยกต่อไป

การลงจากเครน

ก่อนลงจากรถเครนควรทำอย่างไร

เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วและต้องการลงจากรถเครน สิ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรปฏิบัติ

 • นำสิ่งของที่แขวนอยู่บนตะขอเครนออก
 • ยกตะขอทั้งหมดไปที่ตำแหน่งกึ่งกลาง
 • จอดเครนในจุดที่กำหนด
 • ก่อนปิดสวิตซ์ควบคุมหลัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวควบคุมทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งปิด

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้งานเครนเหนือศีรษะ

 • อย่าถือของในมือขณะขึ้นลงบันได สิ่งของที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะใส่ในกระเป๋าหรือเข็มขัด ควรยกขึ้นหรือลงด้วยเชือก
 • ห้ามใช้งานเครนหากลิมิตสวิตซ์ใช้งานไม่ได้ หรือหากสายไฟแสดงข้อบกพร่อง
 • อย่ายกเกินขนาดพิกัดการรับน้ำหนักของเครนหรือสลิง
 • ห้ามยกของจากด้านข้าง ให้ยกโหลดในแนวตรงก่อนจะยกขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการแกว่งของโหลด
 • ไม่อนุญาตให้ใครก็ตามขึ้นบนโหลดหรือตะขอ
 • อย่ายกของสูงเกินความจำเป็น
 • ห้ามเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนโหลดผ่านผู้ปฏิบัติงาน
 • ห้ามถอยหลังมอเตอร์จนกว่าจะหยุดสนิท ยกเว้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
 • ห้ามเดินบนทางที่เครนเคลื่อนที่ผ่าน
 • อย่าปล่อยให้โหลดถูกยกค้างไว้ โดยไม่มีผู้ดูแล

เครนยกของ

ความเสี่ยงจากการใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายอย่างไม่ถูกต้อง

การใช้อุปกรณ์ช่วยในการขนย้าย จะช่วยผ่อนแรงของคุณไปได้อย่างมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจเป็นอันตรายอย่างมากและมีความเสี่ยงสูง ไม่เพียงแค่กับผู้ใช้งานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเพื่อนร่วมงานและคนเอื่นๆ ใกล้เคียงกันอีกด้วย สิ่งสำคัญคือ คุณต้องใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายให้ถูกต้องและผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันที่น่าเชื่อถือได้

หากคุณสงสัยว่าอุปกรณ์ของคุณมีข้อบกพร่องหรือไม่ ความเสี่ยงที่คุณได้รับอาจเป็นอันตรายและในบางกรณีอาจถึงแก่ชีวิตได้ วันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายและจัดการอุปกรณ์

 • หากอุปกรณ์ที่คุณใช้ยกสูงจากพื้น การติดตั้งและการถอดอุปกรณ์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรักษาจุดสัมผัสสามจุดกับอุปกรณ์ไว้ตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุใดๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งมือเดียวและสองเท้า หรือสองมือและเท้าเดียว สิ่งนี้สามารถลดความเสี่ยงของการลื่นล้มได้อย่างมาก
 • ไม่บรรทุกเกินน้ำหนักสูงสุดที่บรรทุกได้ สิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่อุปกรณ์จะรับไหวอาจเป็นอันตรายและอาจทำให้รถทั้งคันหงายท้องได้
 • อย่าพยายามทำให้น้ำหนักบรรทุกไม่คงที่ หากคุณรู้สึกว่าน้ำหนักบรรทุกของคุณไม่สม่ำเสมอหรืออาจตกลงมาได้ ให้วางลงกับพื้นก่อนทำการปรับ อย่าปรับน้ำหนักในระหว่างบรรทุกด้วยตนเอง อาจทำให้คุณหรือผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเสมอเมื่อเคลื่อนย้ายหรือยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าสามารถยกได้ด้วยตัวเองก็ตาม การยกของหนักด้วยตนเองอาจทำให้หลังเสียหายร้ายแรง และไม่คุ้มที่จะเสี่ยง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ามีการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายและจัดการใดๆ

สรุป

การใช้งานเครนในการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของอย่างปลอดภัยนอกจากจะต้องดำเนินการโดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของตัวผู้ปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งในการใช้งานเครนในการยกหรือเคลื่อนย้ายมีทั้งข้อที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดและข้อที่ห้ามทำโดยเด็ดขาด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า หากผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนหรือละเลยต่อกฎความปลอดภัยเพียงข้อใดข้อหนึ่งแล้ว อาจส่งผลให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564
 1. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Blog คนรุ่นใหม่เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์ บทความด้านความปลอดภัยในการทำงานพร้อมอับเดทใหม่สดทุกวัน

@2024 – Machineblog. All Right Reserved. Designed and Developed by machineblog